Sociaal pedagogische toelage voor een niet-werkend kind met een beperking: digitale aanvraag