Nieuws

Onderzoeksrapport vrijetijdsbesteding jongeren

foto:

In opdracht van de dienst Jeugd, stad Oostende werd door de Hogeschool Vives een online bevraging opgesteld over de vrijetijdsbeleving bij jongeren. Meer dan 1200 jongeren hebben aan de bevraging deelgenomen.

Samen met de Jeugdraad heeft de dienst Jeugd van stad Oostende een participatietraject voor jongeren in Oostende uitgewerkt. Aanleiding voor dit traject was de High Five-actie van de Jeugdraad Oostende bij de aanstelling van Johan Vande Lanotte als burgemeester. De Jeugdraad schoof vijf beleidsprioriteiten naar voor. Daarop werd de jeugdraad en het jeugdwerk uitgenodigd voor een dialoogmoment met de Burgemeester en de Schepen van Jeugd op 24 september 2015.

Daarnaast was er de opzet om jongeren van Oostende ruim te bevragen over hun vrijetijdsbeleving. In een eerste fase werd een ‘urban game’ ofwel stadsspel georganiseerd tussen 27 en 30 april 2016. De ‘urban game’ gaf ons de mogelijkheid om met 300 jongeren in de diepte te peilen naar een aantal thema’s die via een enquête niet bevraagd kunnen worden: het ontwerp van een nieuw stadspark, het indelen van een plattegrond van een jongerenontmoetingscentrum in verschillende functies,… In kleine teams van twee à drie personen werd men met de tablet in de hand naar verschillende ‘hotspots’ in de stad geleid. De jongeren moesten zo veel mogelijk missies voltooien. De resultaten van de ‘urban game’ waren ook richtinggevend voor het onderzoeksdesign van de jongerenbevraging in de tweede fase.

De tweede fase liep van 24 juni tot en met 25 september 2016 met een ruimere online bevraging met als doel een representatief beeld te krijgen van de aard en kenmerken van de vrijetijdsbeleving van jongeren in Oostende. Er werden data verzameld over hoe jongeren t.o.v. hun stad staan, de kennis van het vrijetijdsaanbod en de mate van participatie aan het bestaande aanbod. Wat zijn de vrijetijds-gerelateerde interesses? Wat zijn de drempels om deel te nemen? Ook de niet-georganiseerde vrijetijdsbeleving werd onderzocht. Het onderzoek is wetenschappelijk onderbouwd door het Expertisecentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Vives. Zij stonden in voor het onderzoeksdesign en de -analyse. Er hebben 1226 jongeren van 14 jaar t.e.m. 26 jaar aan de bevraging deelgenomen. 967 jongeren zijn van Oostende wat 11% is van de totale populatie geboren van 1990 t.e.m. 2002.

De finale van het participatietraject was het Jongerenforum op 25 november 2016 waarop de resultaten van “De Grote Jongerenenquête” werden bekend gemaakt.

Info: dienst jeugd – jeugd@oostende.be -  059/51.01.76

Datum van het bericht: donderdag 01 december 2016

Gerelateerde info: