Nieuws

Projectsubsidie Samenleven: nieuwe deadline!

foto:

Ben je lid van een Oostendse vereniging of organisatie en denk je aan een project om het samenleven in diversiteit te bevorderen? Dien dan voor 1 april een aanvraag in!

Jaarlijks kunnen organisaties en verenigingen een aanvraag indienen voor een projectsubsidie bij de dienst Samenleven. De projecten moeten verband houden met de integratie van mensen van buitenlandse herkomst in de maatschappij, en het samenleven in diversiteit bevorderen. 

Alle verenigingen en organisaties in Oostende kunnen een aanvraag indienen. Alle projecten, die voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking, los van omvang, onderwerp, duur, expertise van de aanvrager,... 

Heb je zo'n project in gedachten? Vraag dan vóór 1 april een projectsubsidie aan via dit digitaal formulier. 

Voorwaarden:

 • Project is beperkt in tijd en ruimte (project mag lopen tot april 2019)
 • Project heeft een vernieuwend, uitzonderlijk of experimenteel karakter.
  Dit mag ruim geïnterpreteerd worden. We willen ook verenigingen en organisaties die niet met deze thema's bezig zijn, aansporen om een project in te dienen die vernieuwend is voor hun werking. 
 • Project bevordert het samenleven in diversiteit
 • Subsidie mag niet meer dan 5.000 euro bedragen

Komen niet in aanmerking:

 • Religieuze activiteiten of godsdienstonderricht
 • Feesten die deel uitmaken van de beoefening van erediensten als zodanig
 • Uitsluitend dienst- en hulpverlening
 • Muziek- en taalcursussen
 • Activiteiten buiten het grondgebied van Oostende.

Procedure:

Mits de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, moet het mondeling toegelicht worden aan een onafhankelijke jury. Bij gunstig advies worden de projecten ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

Geselecteerde projecten zullen na afloop voorgesteld worden op een gezamenlijk slotmoment dat in september 2019 plaats zal vinden. 

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Samenleven: integratie@oostende.be of 059/25.86.69

Datum van het bericht: vrijdag 02 maart 2018

Gerelateerde info: