Nieuws

Wijkraad Raversijde van 7 februari 2017: Verslag en afspraken

foto:

De wijkraad Raversijde lokte 46 wijkbewoners. Hieronder kun je het verslag en de gemaakte afspraken nalezen.

Masterplan Raversijde

Studiebureau MOP voert dit project uit en licht dit toe. Het totaalplan is opgebouwd rond diverse uitgangspunten. De toegang via de zijde Zeedijk van het recreatiedomein zal open zijn en er komt een pleinfunctie , aan de kant Nieuwpoortsesteenweg blijft de toegankelijkheid ook belangrijk (te voet, met de fiets, bushalte, auto/parking). Er komt een nieuw onthaalgebouw en er zullen meerdere doorsteken gemaakt worden die de wijk Raversijde verbinden met de Zeedijk. Anno 1465 blijft een betalend gedeelte en zal geen reconstructie maar eerder een landschappelijke integratie omvatten (zie impressies bijlage).

Kom uit je Schelp: resultaten 

Pieter Vanleenhove van het onderzoeksbureau WES gaf een toelichting bij de eerste resultaten van de enquête Kom Uit Je Schelp.

De vragenlijst polste naar de tevredenheid over een ruim aantal thema’s en onderwerpen die van belang zijn voor de Oostendenaar:

 • Cultuur en vrije tijd
 • Samenleven en veiligheid
 • Verkeer
 • Openbare netheid
 • Winkelen
 • Wonen
 • Welzijn en opvang
 • Stedelijke diensten

Belangrijkste algemene resultaten:
Oostendenaars wonen graag in hun stad. Ze zijn tevreden over de algemene dienstverlening en de communicatie van de Stad. Ook de winkelmogelijkheden in Oostende worden gezien als een pluspunt. De inwoners zijn minder tevreden over het parkeerbeleid en de kinderopvang.

Vaststellingen voor de wijk Raversijde:
Zo’n 226 inwoners van Raversijde vulden de vragenlijst in.

In vergelijking met de andere Oostendenaars geven de inwoners uit Raversijde:

 • vaker aan dat men voldoende contact heeft met de wijkagent.
 • vaker aan dat het aangenaam wandelen en fietsen is in de buurt.
 • vaker aan dat men helemaal tevreden is over de hoeveelheid groen in de buurt.
 • minder vaak aan dat er voldoende opvang is voor kinderen die nog niet naar school gaan.
 • vaker aan last te hebben van openbare werken, maar geven ook vaker aan dat men heel tevreden is over de communicatie omtrent openbare werken.

Het College van Burgemeester en Schepenen zal samenzitten over een tiental onderwerpen die in de vragenlijst voorkomen. Ook de persoonlijke opmerkingen (die je in het open veld kon invullen) worden verwerkt. Vanaf april vinden er stadsdebatten plaats. Op 8 oktober is er een volksraadpleging. Hierin wordt een tiental projecten voorgesteld en zal het mogelijk zijn om die projecten punten te geven.

Alle resultaten van de enquête zijn online beschikbaar via www.oostende.be/komuitjeschelp

Wijk in Beweging

Voor Wijk in Beweging werden twee voorstellen ingediend. Een wijkbewoner stelt voor om een hondentrap te plaatsen aan de Zeedijk en vraagt het wijkbudget van 20.000 euro. Een andere wijkbewoner vraagt 20.000 euro wijkbudget voor de inrichting van de tuin van Ter Yde met nieuwe tuinmeubilair.

Na voorgaand overleg werd voorgesteld om het budget te verdelen in 5.000 euro (hondentrap) en 15.000 euro (tuinmeubilair). De wijkraad gaat niet akkoord met dit voorstel (17 voor, 28 tegen). Er wordt verder bekeken hoe het budget alsnog kan worden verdeeld en/of besteed.

UCI Paracycling (18 t/m 21 mei 2017)

Van 18 tot en met 21 mei 2017 vindt de tweede editie plaats van ‘UCI Paracycling’.

 • Wedstrijden op donderdag 18 en vrijdag 19 mei op zeedijk tussen Diksmuidestraat en Zeeheldenplein. Parcours afgezet met nadars en lint. Oversteekplaatsen voor voetgangers.
 • Handels- en horecazaken blijven bereikbaar.
 • Wedstrijden op zaterdag 20 en zondag 21 mei in Mariakerke.De verkeersmaatregelen worden tijdig gecommuniceerd via een bewonersbrief.  
Varia en vragen
 • Kan er bij de herinrichting van Raversyde op gelet worden om het zicht op de duinen te bewaren vanuit het park? -> Bij de plannen wordt getracht om het evenwicht te behouden
 • In 2017 is de Batterij 100 jaar oud. Is het wel een goed moment om nu aan de herinrichting te beginnen? -> Er werden subsidies ter beschikking gesteld waar nu gebruik van kan gemaakt worden
 • Is een secundaire doorsteek in Raversyde wel noodzakelijk? -> Jawel, om de ingang van het domein vanaf de verschillende zijden duidelijker te maken
 • Komt er nog een brug over de tramlijn thv Domein Raversyde? -> Brug over de weg zal er niet komen maar de verschillende doorsteken zullen dit opvangen (via het ‘Rommelpad’).
 • Veiligheid t.h.v. tramhalte domein Raversyde? -> het Stadsbestuur is voorstander van knipper- of verkeerslichten. Misschien wordt er een scenario uitgewerkt met een rotonde.
 • Kan er een extra windfuik aangekocht worden? -> de directie Openbaar Domein beschikt over 2 extra exemplaren.
 • Kan er tijdens het event ‘UCI Paracycling’ extra promotie gemaakt worden voor het initiatief ‘I Bike OSTD’? -> er wordt een 350-tal badges ter beschikking gesteld.
Afspraken

Er wordt verder bekeken hoe het WIB-budget alsnog kan worden verdeeld en/of besteed.

Datum van het bericht: woensdag 15 februari 2017

Gerelateerde info: