Nieuws

Riolerings- en wegenwerken Golvenstraat en omgeving: wijziging planning

foto:

Door het slechte weer én onvoorziene, bijkomende werken van de nutsmaatschappijen, is de planning van de werkzaamheden gewijzigd. Wij geven een update van de planning mee.

De planning werd gewijzigd voor de werken in de Voorzienigheidstraat, de Schelpenstraat, de Overvloedstraat (tussen de Gelijkheidstraat en de Schelpenstraat), de Werkzaamheidstraat (tussen de Gelijkheidstraat en de Schelpenstraat), de Rode-Kruisstraat, de Verenigingstraat (tussen de Gelijkheidstraat en de Golvenstraat), de Golvenstraat en de Spaarzaamheidstraat (tussen de Gelijkheidstraat en de Golvenstraat).

Let wel, de opgegeven planning is steeds onder voorbehoud van een vlot verloop van de werken en gunstige weersomstandigheden. Het is mogelijk dat de fasering en/of planning wijzigen tijdens de uitvoering van de werken.

Aansluitingen openbaar nut
Wilt u een telefoonaansluiting, internetaansluiting, gasaansluiting of elektriciteitsaansluiting aanvragen, dan raden wij u aan om dit zo snel mogelijk te doen, nu de straat toch opgebroken wordt. Zo voorkomen we immers dat pas aangelegde straten opnieuw moeten worden opgebroken. U kunt uw aanvraag richten naar de diverse nutsmaatschappijen:       

- Eandis: Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge, T 078 35 35 34
- Proximus: Teleboetiek, Marie Joséplein 12, T 059 56 19 20 (of via 0800 22 700)
- FARYS/TMVW: Peraltastraat 18, 8000 Brugge, T 078 35 35 99
- Telenet: Bart Delaey, T 051 69 15 29

Gelieve bij de aanvraag te vermelden dat er nu wegwerkzaamheden aan de gang zijn, zodat de aansluiting spoedig kan gebeuren. 

Huisvuilophaling
We vragen de bewoners, eenmaal de werken zijn begonnen, de pmd-zakken en karton te plaatsen op de punten aangeduid met de vuilniszakjes, volgens bijgevoegd plan. De afvalophaalpunten zullen ter plaatse aangeduid worden met borden.

Minderhinderkaart
U kunt uw Minderhinderkaart in de parkeerwinkel aanvragen aan de hand van volgende documenten:

- Identiteitskaart op naam van de aanvrager (gedomicilieerd in de werfzone)
- indien niet gedomicilieerd eigendomsakte (huur- of koopovereenkomst van de woning in de werfzone)
- Inschrijvingsbewijs van de wagen(s) .
- Indien u geen eigenaar bent van de wagen:

  • verzekeringsattest op naam van de aanvrager.
  • attest van de werkgever waaruit blijkt dat u permanent over de bedrijfswagen beschikt.

OPGELET: Deze kaart is enkel geldig op wettelijke parkeerplaatsen op de openbare weg van Oostende volgens de gekleurde zones van het bewonerskaartplan en is te verkrijgen in de parkeerwinkel of via www.parkindigo.be

Enkel voor de handelaars
Heeft u vragen over het aanvragen van een hinderpremie, dan kan u terecht op de website: www.vlaio.be/hinderpremie.

Voor alle vragen en problemen kunt u terecht bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, op de vierde verdieping van het Stadhuis, T 059 80 55 00 of openbaardomein@oostende.be

Datum van het bericht: maandag 15 januari 2018