Nieuws

Wegwerkzaamheden Jozef II-straat (tussen Hendrik Serruyslaan en Kapellestraat)

foto:

Op maandag 22 januari 2018 start de onderhoudsaannemer met de vernieuwing van de parkeerstroken in de Jozef II-straat tussen de Hendrik Serruyslaan en de Kapellestraat.

De kasseien in de parkeerstrook worden vervangen door betonkeien. Tevens worden -in het kader van de vergroening van de binnenstad- bomen aangeplant op de hoeken van de Hendrik Serruyslaan, de Aartshertoginnestraat en de Christinastraat.

De werken zullen ongeveer een achttal weken in beslag nemen. De woningen blijven toegankelijk maar  garages zullen tijdelijk niet bereikbaar zijn. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk maar doorgaand verkeer zal niet  toegelaten worden.

Let wel, de opgegeven planning is steeds onder voorbehoud van een vlot verloop van de werken en gunstige weersomstandigheden.

Minderhinderkaart

Bewoners of personen die in de Jozef II-straat wonen, kunnen terecht bij de firma Indigo (Hendrik Serruyslaan 38, T 059/80.69.59 of www.parkindigo.be) voor een gratis minderhinderkaart. U ontvangt een overzichtskaart waar er met uw minderhinderkaart kan en mag geparkeerd worden.

U kunt uw minderhinderkaart in de parkeerwinkel van Indigo aanvragen aan de hand van volgende documenten:

- Identiteitskaart op naam van de aanvrager (gedomicilieerd in de werfzone)
- indien niet gedomicilieerd eigendomsakte (huur- of koopovereenkomst van de woning in de werfzone)
- Inschrijvingsbewijs van de wagen(s) .
- Indien u geen eigenaar bent van de wagen:

  • verzekeringsattest op naam van de aanvrager.
  • attest van de werkgever waaruit blijkt dat u permanent over de bedrijfswagen beschikt.  

OPGELET: Deze kaart is enkel geldig op wettelijke parkeerplaatsen op de openbare weg van Oostende volgens de gekleurde zones van het bewonerskaartplan en is te verkrijgen in de parkeerwinkel of via www.parkindigo.be.

Voor alle vragen en problemen kunt u terecht bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, op de vierde verdieping van het Stadhuis, T 059 80 55 00 of openbaardomein@oostende.be 

Datum van het bericht: donderdag 18 januari 2018