Nieuws

Werkzaamheden Vlinderstraat en Hofstedestraat

foto:

Eind vorig jaar werden de nutsleidingen in de Vlinderstraat en de Hofstedestraat vernieuwd. Na het paasverlof wordt gestart met rioleringswerkzaamheden. Ook de rijweg en de trottoirs zullen worden vernieuwd.

Daarom nodigt het Stadsbestuur de omwonenden uit voor een bewonersvergadering op donderdag 8 maart 2018 om 18.00 uur in de Conferentiezaal van het Stadhuis.

Tijdens de bewonersvergadering krijgt u een gedetailleerde uiteenzetting over de geplande werken en de planning van de riolerings- en wegwerkzaamheden.  Uiteraard kunt u er ook terecht met al uw vragen, opmerkingen en suggesties.

We hopen u alvast te mogen begroeten.

Voor meer info kunt u terecht bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, op de vierde verdieping van het Stadhuis, T 059 80 55 00 of openbaardomein@oostende.be

Datum van het bericht: donderdag 25 januari 2018