Nieuws

Heraanleg trottoirs in de Koolmeesstraat

foto:

In de week van 12 februari wordt gestart met de heraanleg van de trottoirs in de Koolmeesstraat tussen de Zilverlaan en de Snepstraat en in de Snepstraat tussen de Koolmeesstraat en huisnummer 23.

De werkzaamheden gebeuren in twee fasen:

  • Fase 1: Koolmeesstraat tussen de Zilverlaan en de Snepstraat + Snepstraat tussen de Koolmeesstraat en huisnummer 23 (onpare zijde)
  • Fase 2: Koolmeesstraat tussen de Zilverlaan en huisnummer 28 (pare zijde).

Tijdens de werkzaamheden wordt de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft steeds mogelijk. Hou er rekening mee dat de garages tijdens de werkzaamheden tijdelijk niet toegankelijk kunnen zijn.  Er wordt het nodige gedaan om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

Het einde van de werkzaamheden wordt voorzien tegen eind maart 2018 (bij gunstige weersomstandigheden).

Mogen we aan de bewoners a.u.b. vragen om uw huisvuil- en pmd-zakken tijdens de werkzaamheden op de hoek van de straat te plaatsen, bereikbaar voor de ophaalwagens?

Voor meer info kunt u terecht bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, op de vierde verdieping van het Stadhuis, T 059 80 55 00 of openbaardomein@oostende.be.

Datum van het bericht: donderdag 08 februari 2018

Gerelateerde info: