Nieuws

Heraanleg trottoirs in de Wulklaan

foto:

In de week van 19 februari wordt gestart met de heraanleg van het wandelpad tussen de Wulklaan en de Strandschelplaan. Aansluitend start de heraanleg van de trottoirs in de Wulklaan tussen de Luchthavenstraat en de Mijterlaan.

Het einde van de werkzaamheden wordt voorzien tegen eind maart 2018 (bij gunstige weersomstandigheden).

 Aansluitend worden de trottoirs in de rest van de Wulklaan, de Pareloesterlaan, de Mijterlaan, de Strandschelplaan, de Kinkhoornlaan en de Emiel De Smitlaan heraangelegd. De exacte timing wordt in een volgende bewonersbrief meegedeeld.

Tijdens de werkzaamheden wordt de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft steeds mogelijk. Hou er rekening mee dat de garages tijdens de werkzaamheden tijdelijk niet toegankelijk kunnen zijn.  Er wordt het nodige gedaan om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

Mogen we de bewoners vragen om uw huisvuil- en pmd-zakken tijdens de werkzaamheden op de hoek van de straat te plaatsen, bereikbaar voor de ophaalwagens?

Voor meer info: directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, op de vierde verdieping van het Stadhuis, T 059 80 55 00 of openbaardomein@oostende.be.

Datum van het bericht: maandag 12 februari 2018

Gerelateerde info: