Nieuws

Sirenetesten op 5 april 2018

foto:

Op donderdag 5 april 2018 voert de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid testen uit van het elektronisch sirenenetwerk. De toestellen die in de nucleaire- en Sevesorisicozones zijn opgesteld, worden op dat ogenblik geactiveerd.

In Oostende staan dergelijke sirenes opgesteld in de stedelijke basisscholen Emmery Gevaert (Zandvoordedorpstraat 53) en Dr. Eduard Moreaux (Thomas Van Loostraat 56) en op het Stadhuis (Vindictivelaan 1).

De sirenes laten een gemoduleerde huiltoon horen die na een korte onderbreking herhaald wordt. Uit de luidsprekers weerklinkt vervolgens de gesproken boodschap ‘proefsignaal’, voorafgegaan door een 'ding dong' geluid.

De sirenes die in de Sevesorisicozone werden opgesteld worden driemaandelijks luid getest de eerste donderdag, telkens tussen 11.45 en 13.15 uur. De sturing gebeurt vanuit de Permanente Eenheid in Jabbeke.

In 2018 volgen er nog sirenetesten op donderdag 5 juli en 4 oktober.

Voor meer info kun je terecht op de website www.seveso.be, via alerte@ibz.fgov.be of op het gratis nummer 0800 94 113.

Datum van het bericht: maandag 12 maart 2018