Nieuws

Enquête over inkomens en levensomstandigheden: ook bij jou thuis?

foto:

Tijdens de maanden maart tot september organiseert Statbel een enquête over inkomens en levensomstandigheden. Ook in Oostende wordt een aantal gezinnen geselecteerd om deel te nemen.

Het Belgisch statistiekbureau, Statbel is op zoek naar geëngageerde huishoudens die informatie over hun inkomens en levensomstandigheden vrij te geven a.d.h.v. een enquête. De enquête wordt begeleid en ondersteund door de Europese Gemeenschap.

Deze enquête geeft jaarlijks een unieke inkijk in de financiële situatie en levensomstandigheden van de Belgische gezinnen. De resultaten dienen als input voor diverse beleidsinstrumenten, waaronder het nationaal hervormingsprogramma en de armoedebarometer. De inhoud van de vragen gaan over verschillende zaken o.m. de levensstandaard en de woonomstandigheden. Alle gegeven antwoorden en gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, conform de statistiekwetgeving.

De kwaliteit van het onderzoek steunt op jouw medewerking. De deelname is vrijblijvend maar er wordt een vergoeding van 30 euro per gezin voorzien voor de tijd en energie die je aan de enquête wil besteden.

De geselecteerde huishoudens worden per brief op de hoogte gebracht wanneer één van de enquêteurs bij hen zal langskomen. De enquêtes worden afgenomen in de maanden maart tot en met september 2018.

Voor meer inlichtingen omtrent deze enquête kun je contact opnemen met Hannelore Van der Beken, T 02 277 75 57.

Datum van het bericht: woensdag 14 maart 2018

Gerelateerde info: